Događanja

SEMINAR ZA FARMACEUTSKE TEHNIČARE - PRIPRAVNIKE

06.10.2010.

Seminar za farmaceutske tehničare - pripravnike

Stručno predavanje u Osijeku

16.09.2010.

Stručno predavanje

SEMINAR ZA FARMACEUTSKE TEHNIČARE - PRIPRAVNIKE

08.03.2010.

Seminar za pripremu za polaganje stručnog ispita

Seminar za pripravnike farmaceutske tehničare

29.10.2009.

Seminar za pripravnike farmaceutske tehničare 09. - 11. studenoga