seminar za farmaceutske tehničare pripravnike od 3. do 6. prosinca

03.12.2012.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravinike od 3. - 6. prosinca

Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit. Seminar se održava u prostorijama Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Masarykova 2, Zagreb.

Zainteresirani pripravnici mogu se javiti najkasnije do 23. studenoga i to :

  • u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, Zagreb
  • na broj telefona 01/48 72 849
  • na fax broj 01/48 72 853
  • e mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr

Prijavljujući se pripravnici će dobiti sve dodatne informacije, program seminara i pisani materijal.

Seminar će se održati ukoliko bude dovoljno zainteresiranih.