Sabori

VIII. Sabor farmaceutskih tehničara

25.09.2015.

VII. sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara

10.04.2014.

Sedmi sabor HDFT-a oodržao se od 3. do 5. travnja 2014. u Poreču - hotel "Parentium".

VI. Sabor farmaceutskih tehničara

25.09.2012.

V. Sabor farmaceutskih tehničara

25.09.2010.

V. Sabor farmaceutskih tehničara