Pristupnica za članstvo

ZAŠTO POSTATI ČLANOM HRVATSKOG DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA?

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara udruga je koja prema svom Etičkom kodeksu odgovorno brine za promicanje i prihvaćanje etičkog ponašanja farmaceutskih tehničara, štiti prava, potrebe i interese svakog čovjeka, posebno farmaceutskih tehničara.

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara stručna je i neprofitabilna organizacija u kojoj se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljno učlanjuju farmaceutski tehničari s područja Republike Hrvatske. (članak 1. Statuta HDFT ).

U svom djelovanju Društvo se temelji na:

- osiguranju jednakih prava i obveza svih članova;
- amaterskom i dobrovoljnom radu svih članova i tijela Društva;
- njegovanju duha prijateljstva i suradnje među članovima;
- suzbijanju diskriminacije pojedinaca na rasnoj, nacionalnoj, političkoj, religijskoj ili drugoj osnovi;
- poštivanju etike farmaceutskih i zdravstvenih djelatnika.
(članak 6. Statuta HDFT )

Ciljevi Društva su:

- okupljanje svih farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u farmaceutskoj i zdravstvenoj djelatnosti svrhom da svojim djelovanjem pridonesu razvoju farmaceutske i zdravstvene struke;
- pomoć u organiziranju i odvijanju aktivnosti koje doprinose stručnom usavršavanju članova Društva;
- pridonošenje usvajanju i primjeni etičkih načela u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti;
- razvijanje stručne suradnje s odgovarajućim stručnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- predstavljanje članova Društva pred tijelima državne uprave i vlasti u rješavanju pitanja relevantnih za funkcioniranje zdravstvene i farmaceutske djelatnosti;
- izdavanje stručnih publikacija;
- unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja farmaceutskih tehničara;
- detaljnije informiranje članova o svim zbivanjima u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti;
- obavljanje i drugih poslova koji predstavljaju interes članova Društva.
(članak 10. Statuta HDFT )

Djelatnosti Društva su:

- poduzimanje mjera za učlanjivanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u zdravstvene djelatnosti u Društvo;
- rad na stručnom usavršavanju članova Društva iu tom cilju organiziranje i sudjelovanje u organiziranju stručnih tečajeva, seminara, sastanaka, savjetovanja, kongresa, stručnih putovanja i izdavanja stručnih publikacija;
- donošenje godišnjih planova i planova koji obuhvaćaju četverogodišnji mandat, planove rada, te utvrđivanje politike razvoja i djelovanja Društva;
- suradnja s tijelima državne uprave i vlasti, gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i sl.), ustanovama, te stručnim organizacijama zdravstvenih djelatnika;
- aktivno sudjelovanje u stručnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u koje se Društvo učlani;
- predlaganje programa usavršavanja i obrazovanja farmaceutskih tehničara;
- brigada se članovi Društva pridržavaju kodeksa i načela farmaceutske etike i razvoja osjećaja časti, dostojanstva i odgovornosti poziva;
(članak 11. Statuta HDFT )

Redovni članovi Društva su poslovno sposobni farmaceutski tehničari, viši farmaceutski tehničari, te učenici završnog razreda farmaceutskih škola, koji su ujedno i državljani Republike Hrvatske.

Redovni članovi Društva mogu biti i drugi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, čije je područje rada vezano uz zdravstvenu i farmaceutsku djelatnost.

Redovnim članom Društva postaje temeljem vlastoručno postpisane pristupnice i Etičkog kodeksa HDFT-a, te uplatom upisnine i članarine.
(iz članka 20. Statuta HDFT )


Pristupanjem u Društvu redovni članovi Društva obvezuju se da će:

- pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa HDFT-a i drugih akata Društva;
- pridržavati se etike zdravstvenih i farmaceutskih djelatnika;
- savjesnim i odgovornim ispunjavanjem radnih obveza pridonijeti ugledu struke i Društva;
- aktivno sudjelovati u aktivnostima Društva;
- redovito plaćati članarinu.
(iz članka 22. Statuta HDFT )

Slanjem Pristupnice te uplatom upisnine i godišnje članarine možete postati članom HDFT-a, ukoliko ispunjavate uvjete iz Statuta HDFT-a i prihvatite Etički kodeks HDFT-a.

Vrijeme kada ćete otvoriti mogućnosti:

 • da budete na vrijeme obaviješteni o svim zbivanjima u Društvu i farmaceutskoj struci
  putem časopisa "Farmaceutski tehničar" koji ćete besplatno dobivati ​​na svoju kućnu adresu 4 puta godišnje
 • dati svoj doprinos razvoju Društva i farmaceutske struke
  kroz aktivan rad u svojoj Podružnici
 • ostvarivati ​​osobni stručni razvoj
  prisustvom na stručnim i promidžbenim predavanjima koje Društvo redovito organizira
 • družiti se s kolegama
  sudjelujući na skupovima HDFT koji se organiziraju svake dvije godine

Upute za učlanjenje

Da biste postali redovni član Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara potrebno je:

1. Ispuniti i ispisati pristupnicu (koju ćete naći ovdje )

2. PRIHVATITI Etički kodeks HDFT I UPOZNATI SE sa Statutom HDFT-a

3. Izvršiti uplatu upisnine i članarine za tekuću godinu u korist računa HDFT:
IBAN HR3423600001101240952 kod Zagrebačke banke

Za 2023. godinu iznosi su:

Upisnina

4,00 €

Godišnja članarina

za zaposlene članove: 22,00 €
za umirovljenike: 8,00 €
za nezaposlene i učenike: 3,00 €

4. Popunjenu i ispisanu prijavnicu zajedno s kopijom izvršenih uplata poslati na adresu HDFT:

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara
Vlaška 81a
10000 ZAGREB

ili

na e-mail: tajnik@hdft.hr

Odmah po primitku Vaše pristupnice i uplate poslat ćemo Vam Vašu člansku iskaznicu.

VAŽNO!!! - članom HDFT-a postajete tek kada uplatite pristupnicu i članarinu (članak se mora platiti do 1. ožujka tekuće godine, Statut, čl. 26., str. 3.)

VAŽNO!!! - Članovi HDFT-a koji se nakon stručnog skupa isčlanjuju iz društva, te ponovno pred skup - na kojem sudjeluju - učlanjuju, plaćaju novu upisnicu 40,00 €  i članarinu za tekuću godinu 22,00 €  .

Ispunite i ispišite sljedeći dokument:

PRISTUPNICA - ispuni i pošalji

PRISTUPNICA - DOWNLOAD word-format