Pristupnica za članstvo

ZAŠTO POSTATI ČLANOM HRVATSKOG DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA?

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara udruga je koja prema svom Etičkom kodeksu odgovorno skrbi za promicanje i prihvaćanje etičkog ponašanja farmaceutskih tehničara, štiti prava, potrebe i interese svakog čovjeka, posebno farmaceutkih tehničara.

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara stručna je i neprofitabilna organizacija u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljno učlanjuju farmaceutski tehničari s područja Republike Hrvatske. (članak 1 Statuta HDFT).

U svom djelovanju Društvo se temelji na:

- osiguranju jednakih prava i obveza svih članova;
- amaterskom i dobrovoljnom radu svih članova i tijela Društva;
- njegovanju duha prijateljstva i suradnje među članovima;
- suzbijanju diskriminacije pojedinaca na rasnoj, nacionalnoj, političkoj, religijskoj ili drugoj osnovi;
- poštivanju etike farmaceutskih i zdravstvenih djelatnika.
(članak 6 Statuta HDFT)

Ciljevi Društva su:

- okupljanje svih farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u farmaceutskoj i zdravstvenoj djelatnosti sa svrhom da svojim djelovanjem pridonesu razvoju farmaceutske i zdravstvene struke;
- pomoć u organiziranju i odvijanju aktivnosti koje pridonose stručnom usavršavanju članova Društva;
- pridonošenje usvajanju i primjeni etičkih načela u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti;
- razvijanje stručne suradnje s odgovarajućim stručnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- predstavljanje članova Društva pred tijelima državne uprave i vlasti u rješavanju pitanja relevantnih za funkcioniranje zdravstvene i farmaceutske djelatnosti;
- izdavanje stručnih publikacija;
- unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja farmaceutskih tehničara;
- detaljnije informiranje članova o svim zbivanjima u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti;
- obavljanje i drugih poslova koji predstavljaju interes članova Društva.
(članak 10 Statuta HDFT)

Djelatnosti Društva su:

- poduzimanje mjera za učlanjivanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u zdravstvenoj djelatnosti u Društvo;
- rad na stručnom usavršavanju članova Društva i u tom cilju organiziranje i sudjelovanje u organiziranju stručnih tečajeva, seminara, sastanaka, savjetovanja, kongresa, stručnih putovanja i izdavanja stručnih publikacija;
- donošenje godišnjih planova i planova koji obuhvaćaju četverogodišnji mandat, planova rada, te utvrđivanje politike razvoja i djelovanja Društva;
- suradnja s tijelima državne uprave i vlasti, gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i sl.), ustanovama, te stručnim organizacijama zdravstvenih djelatnika;
- aktivno sudjelovanje u stručnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u koje se Društvo učlani;
- predlaganje programa usavršavanja i obrazovanja farmaceutskih tehničara;
- briga da se članovi Društva pridržavaju kodeksa i načela farmaceutske etike i razvijenje osjećaja časti, dostojanstva i odgovornosti poziva;
(članak 11 Statuta HDFT)

Redovni članovi Društva su poslovno sposobni farmaceutskih tehničari, viši farmaceutski tehničari, te učenici završnog razreda farmaceutskih škola, koji su ujedno i državljani Republike Hrvatske.

Redovni članovi Društva mogu biti i drugi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, čije je područje rada vezano uz zdravstvenu i farmaceutsku djelatnost.

Redovnim članom Društva postaje se temeljem vlastoručno postpisane pristupnice i Etičkog kodeksa HDFT-a, te uplatom upisnine i članarine.
(iz članka 20 Statuta HDFT)


Pristupanjem u Društvo redovni članovi Društva obvezuju se da će:

- pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa HDFT-a i drugih akata Društva;
- pridržavati se etike zdravstvenih i farmaceutskih djelatnika;
- savjesnim i odgovornim ispunjavanjem radnih obveza pridonijeti ugledu struke i Društva;
- aktivno sudjelovati u aktivnostima Društva;
- redovito plaćati članarinu.
(iz članka 22 Statuta HDFT)

Slanjem Pristupnice te uplatom upisnine i godišnje članarine možete postati članom HDFT-a, ukoliko ispunjavate uvjete iz Statuta HDFT i prihvatite Etički kodeks HDFT-a.

Time ćete si otvoriti mogućnosti:

 • da budete na vrijeme informirani o svim zbivanjima u Društvu i farmaceutskoj struci
  putem časopisa "Farmaceutski tehničar" koji ćete besplatno dobivati na svoju kućnu adresu 4 puta godišnje
 • dati svoj doprinos razvoju Društva i farmaceutske struke
  kroz aktivan rad u svojoj Podružnici
 • ostvarivati osobni stručni razvoj
  prisustvom na stručnim i promidžbenim predavanjima koje Društvo redovito organizira
 • družiti se s kolegama
  sudjelujući na skupovima HDFT koji se organiziraju svake dvije godine

Upute za učlanjenje

Da biste postali redovnim članom Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara potrebno je:

1. Ispuniti i ispisati pristupnicu (koju ćete naći ovdje)

2. PRIHVATITI Etički kodeks HDFT i UPOZNATI SE sa Statutom HDFT-a

3. Izvršiti uplatu upisnine i članarine za tekuću godinu u korist računa HDFT:
2360000-1101240952 kod Zagrebačke banke

za 2018. godinu iznosi su:

Upisnina

30,00 kn

Godišnja članarina

za zaposlene članove: 160,00 kn
za umirovljenike: 60,00 kn
za nezaposlene i učenike: 20,00 kn

4. Popunjenu i ispisanu prijavnicu zajedno s kopijom izvršenih uplata poslati na adresu HDFT:

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara
Vlaška 81a
10000 ZAGREB

ili

na e-mail tajnik@hdft.hr

Odmah po primitku Vaše pristupnice i uplate poslat ćemo Vam Vašu člansku iskaznicu.

Primjeri pravilno ispunjenih uplatnica:


Primjer pravilno popunjene uplatnice (za stare članove HDFT-a):

 

IZNOS upisujete (plaćate) ovisno o tome da li ste
zaposleni (160,00)
umirovljenik (60,00)
nezaposleni (20,00)

VAŽNO!!! - članom HDFT-a postajete tek kada uplatite pristupninu i članarinu

VAŽNO!!! - Članovi HDFT-a koji se nakon stručnog skupa isčlanjuju iz društva, te ponovo pred skup - na kojem sudjeluju - učlanjuju, plaćaju novu upisninu 300 kn i članarinu za tekuću godinu 160 kn.

Ispunite i ispišite sljedeći dokument:

PRISTUPNICA - ispuni i pošalji

PRISTUPNICA - DOWNLOAD word-format