O nama

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara (HDFT) osnovano je 25. ožujka 1956. godine u Zagrebu.

Društvo je registrirano kao stručna i neprofitna organizacija u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljno učlanjuju farmaceutski tehničari iz Republike Hrvatske. Uz njih, članovi HDFT-a mogu biti i učenici završnih razreda srednjih škola za farmaceutske tehničare, kao i druge osobe čije je područje rada vezano uz farmaceutsku djelatnost.

NAŠA MISIJA

Osigurati svim farmaceutskim tehničarima u Hrvatskoj mogućnosti za stalno stručno osposobljavanje nakon završenog redovnog školovanja i zalagati se za dostojanstven status farmaceutskih tehničara u okviru farmaceutske struke kakav im pripada kao stručnim zdravstvenim djelatnicima srednje stručne spreme u skladu s propisima Europske Unije.


Naši članovi djeluju u javnim, privatnim i bolničkim ljekarnama, biljnim drogerijama, drugim zdravstvenim ustanovama, farmaceutskoj industriji, galenskim laboratorijima, veledrogerijama, drugim veleprodajama medicinskih i farmaceutskih proizvoda i državnim službama (vojsci, policiji i sl.).

Društvo 28.02.2006. ima 867 članova organiziranih u pet podružnica. Sjedište društva i njegovih tijela je u Zagrebu. Društvo nema vlastiti prostor za rad, ali još od 1968. godine tvrtka MEDIKA d.d. (www.medika.hr) bez naknade ustupa nam jednu prostoriju jednom tjedno nekoliko sati. Redoviti tjedni sastanci članova HDFT-a održavaju se srijedom od 18 do 21 sat u njihovim prostorijama.

Društvo nema zaposlenih profesionalaca, već sve poslove potrebne za njegovo redovito funkcioniranje članovi i rukovodstvo obavljaju volonterski u svoje slobodno vrijeme i pretežito kod kuće. Na sastancima srijedom objedinjuju se obavljene aktivnosti i dogovaraju neposredni zadaci i obveze.

Temeljno djelovanje društva odvija se u podružnicama gdje se članovi najbolje međusobno poznaju, a svi poslovi vezani zacjelokupno članstvo organiziraju se i obavljaju u sjedištu društva, u Zagrebu. Tako je postavljen i organizacijski ustroj društva. Samo zato što se najveći dio poslova važnih za funkcioniranje HDFT-a obavlja u Zagrebu, a tu su i sjedišta velike većine tvrtki s kojima društvo surađuje, predsjednik i tajnik obvezno se biraju među članovima podružnice Zagreb, a u Središnjem odboru zastupljeni su članovi iz svih podružnica. Svi članovi mogu biti birani u tijela društva, a prigodom kandidiranja koje se obavlja u podružnicama uvijek se nastoji kandidirati članove koji svojim radom i angažmanom pokazuju da su spremni uložiti dio svog slobodnog vremena u aktivnosti društva.

TEMELJNE AKTIVNOSTI

STALNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

HDFT je jedina organizacija u Hrvatskoj koja omogućuje farmaceutskim tehničarima da nakon završenog redovnog školovanja nastave pratiti razvitak farmaceutske djelatnosti i prošire svoja znanja.
To postižemo:

 •  organiziranjem stručnih i promidžbenih predavanja

Stručna i promidžbena predavanja organiziraju se u većim gradovima Hrvatske za područja koja pokrivaju podružnice HDFT-a. Teme tih predavanja dogovaraju se s tvrtkama iz farmaceutske djelatnosti, prilagođene su interesima i potrebama farmaceutskih tehničara, a održavaju ih ugledni stručnjaci iz farmaceutske struke. U pravilu se u svakoj podružnici organiziraju 3-4 stručna predavanja godišnje. Svaki član HDFT-a na svoju kućnu adresu dobiva poziv za predavanje, a obavijesti o predavanjima objavljuju se i na ovim stranicama (vidi: Događanja).

 •  organiziranjem tematskih sabora HDFT-a

 

Tematski sabori organiziraju se svake dvije godine. Njima mogu prisustvovati svi članovi HDFT-a koji uredno ispunjavaju svoje obveze (plaćanje članarine). Sabor koji u pravilu traje dva dana predstavlja središnje mjesto okupljanja farmaceutskih tehničara iz cijele države, predstavnika tvrtki iz područja farmaceutske djelatnosti, predstavnika institucija koje djeluju u područjima od interesa za farmaceutske tehničare (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska ljekarnička komora, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatsko farmaceutsko društvo, srednje zdravstvene i farmaceutske škole) te drugih gostiju iz zemlje i inozemstva. U okviru sabora održava se stručni skup s temama od interesa za farmaceutske tehničare, ali i šire - za cjelokupnu djelatnost farmacije te redovita Skupština HDFT-a. Sabor je i jedinstvena prigoda za druženje farmaceutskih tehničara i njihovih gostiju iz cijele države i inozemstva.

 

slika

sa Stručnog skupa u Puli, ožujak 2006.

 •  izdavanjem časopisa "Farmaceutski tehničar"

  Društvo izdaje časopis "Farmaceutski tehničar" koji izlazi 4 puta godišnje i besplatno se dostavlja na kućne adrese svih članova društva. U časopisu se, uz informacije iz rada društva, objavljuju i stručni radovi članova i vanjskih suradnika koji ostaju trajna vrijednost u sustavu stalnog stručnog usavršavanja farmaceutskih tehničara koje ovo društvo provodi.

 

ZALAGANJE ZA DOSTOJANSTVEN STATUS FARMACEUTSKIH TEHNIČARA U OKVIRU FARMACEUTSKE STRUKE KAKAV IM PRIPADA KAO STRUČNIM ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA SREDNJE STRUČNE SPREME

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara surađuje s institucijama koje u svom djelokrugu rada imaju utjecaj na školovanje, status i položaj farmaceutskih tehničara.

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

  Nastoji se utjecati na nastavne planove i programe srednjih škola koje obrazuju profil farmaceutskih tehničara.
 •  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska ljekarnička komora

  Ove institucije imaju ovlasti predlaganja i promjena zakonske regulative koja određuje status i djelokrug rada farmaceutskih tehničara. HDFT se s manje ili više uspjeha nastoji nametnuti kao nezaobilazan čimbenik u fazi pripreme zakonskih rješenja i tako se zalagati za dobrobit farmaceutskih tehničara u svim područjima na kojima rade.

OSTALE AKTIVNOSTI

SURADNJA SA SREDNJIM ZDRAVSTVENIM I FARMACEUTSKIM ŠKOLAMA

HDFT ostvaruje izvrsnu suradnju sa srednjim školama koje obrazuju farmaceutske tehničare.

Profesorima i učenicima šalju se pozivi na stručna predavanja koja se održavaju u sjedištima Podružnica na čijem području postoje takve škole (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

Predstavnici HDFT-a redovito su nazočni na podjelama završnih svjedodžbi učenicima tih škola i tom prigodom daruju sve učenike prigodnim promidžbenim materijalima s namjerom da ih upoznaju s postojanjem njihovog društva.

slika
S natjecanja SCHOLA MEDICA
slika
S natjecanja SCHOLA MEDICA
 


Pri kraju svake školske godine održava se Državno natjecanje učenika srednjih škola u zanimanju farmaceutski tehničar (Schola Medica). HDFT aktivno sudjeluje na tim natjecanjima putem svojih članova u Prosudbenom povjerenstvu natjecanja i prigodnim darovima učenicima koji ostvare najbolje rezultate.

SURADNJA S HRVATSKIM FARMACEUTSKIM DRUŠTVOM

Hrvatsko farmaceutsko društvo je nacionalna, samostalna, dobrovoljna, strukovna udruga koja okuplja farmaceute u Republici Hrvatskoj radi unapređenja stručnog i znanstvenog rada u području farmacije. Kako su u svom svakodnevnom radu farmaceutski tehničari upućeni na suradnju s farmaceutima, tako je važna kvalitetna suradnja HDFT-a i HFD-a. Predstavnici HFD-a stalni su gosti na stručnim skupovima HDFT-a, a isto tako su predstavnici HDFT-a gosti na godišnjim skupovima farmaceuta.

IZVORI PRIHODA
Jedini stalan izvor prihoda društva je članarina. Iznos koji se može prikupiti od članarine nije ni izdaleka dovoljan za redovito funkcioniranje društva i realizaciju njegovih temeljnih zadaća. Zato se za pomoć u ostvarenju zadaća društvo često oslanja na pomoć gospodarskih tvrtki iz krugova bliskih našoj struci (farmaceutske tvrtke, veledrogerije, ljekarne, predstavništva stranih farmaceutskih tvrtki i sl.).

Najdugovječniju i najbolju suradnju godinama HDFT ostvaruje s tvrtkama MEDIKA i PLIVA, koje su zbog dugogodišnje uspješne suradnje postale počasni članovi HDFT-a.

Veliku pomoć u pripremi stručnih predavanja i financiranju aktivnosti HDFT-a, osim već spomenutih tvrtki, pružaju nam tvrtke-prijatelji HDFT-a: BELUPO, OKTAL PHARMA, JADRAN GALENSKI LABORATORIJ, LEK, KRKA, PHOENIX FARMACIJA, BAYER PHARMA, DIETPHARM-FIDIFARM, KLINEMEDICAL INTERTRADE, GRADSKE LJEKARNE ZAGREB i druge.

MEĐUNARODNA SURADNJA

HDFT njeguje i razvija dobre stručne i kolegijalne odnose sa srodnim udruženjima iz inozemstva (Makedonije, Slovenije i Srbije). Suradnja se temelji na zajedničkim interesima vezanim uz temeljne ciljeve HDFT-a, a to su uglavnom i ciljevi srodnih udruženja. Prigodom uzajamnih posjeta ovim udruženjima razmjenjujemo informacije i iskustva iz područja zakonodavstva koje određuje mjesto i ulogu farmaceutskih tehničara u okviru zdravstvene i posebno farmaceutske djelatnosti, područja vezanih uz školovanje i stručno usavršavanje farmaceutskih tehničara, te kako naša udruženja djeluju u cilju ostvarivanja tih temeljnih ciljeva, a sve to u svrhu što kvalitetnijeg djelovanja na dobrobit farmaceutskih tehničara.

Osim ovih bilateralnih odnosa, Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara je u godini u kojoj obilježava 50. obljetnicu djelovanja prvi put u svojoj povijesti postalo članom međunarodne organizacije farmaceutskih tehničara. 2006. godine uključili smo se u rad Odbora europskih farmaceutskih tehničara (CEPT - Comitee of European Pharmacy Technicians) koji od 2010 nosi ime European Association of Pharmacy Tehnicians (EAPT), te ima težnju postati formalno udruženje farmaceutskih tehničara na razini Europe. EAPT -u čine predstavnici nacionalnih udruženja farmaceutskih tehničara Danske, Finske, Norveške, Nizozemske, Velike Britanije, Irske, Francuske, Njemačke, Portugala, Srbije, Slovenije i Hrvatske, uz pridružene članove Belgiju i SAD. Redoviti sastanci odbora održavaju se jednom godišnje, a predstavnici nacionalnih udruženja uzajamno se posjećuju prigodom većih skupova. (https://www.eapt.info)

Zbog čega je važno i korisno biti članom međunarodne organizacije? Kad se pogledaju svrha i ciljevi Europskog udruženja farmaceutskoih tehničara postaje jasno da su nam i svrha i ciljevi isti. Osim toga, u procesima integracije u EU, hrvatski zakoni će se prilagođavati europskima, a potpora međunarodne institucije samo nam može biti od koristi kad na red dođe zakonodavstvo u području zdravstva i ljekarništva. Ako do tada sami ne uspijemo postići nikakav napredak u pogledu uloge i statusa farmaceutskih tehničara, u međuvremenu možemo spoznati uvjete pod kojima djeluju farmaceutski tehničari u EU, stupanj kompetencija i odgovornosti, sustav školovanja i kasnijeg stručnog usavršavanja u državama članicama CEPT-e i uz njihovu pomoć argumentirano nastupati pred domaćim zakonodavcima.

Obzirom da farmaceutski tehničari diljem Europe imaju različite uloge i različite odgovornosti usuglašavanja zajedničke platforme predstavlja svojevrstan izazov. U svrhu toga napravljen je prvi upitnik za farmaceutske tehničare zaposlene u javnim/privatnim ljekarnama, u kojem su zemlje članice iznjele uloge tehničara u svojim zemljama. Upitnik možete pogledati OVDJE

U pripremi je sličan dokument i za bolničke farmaceutske tehničare.

TEMELJNI PRINCIPI AEPT-e

Svrha i uloga Udruge je pružiti i usporediti informacije o stručnoj praksi i obrazovanju farmaceutskih tehničara diljem Europe.

 

Ciljevi AEPT-e su:
 • Prikupiti i širiti informacije o ulozi i izobrazbi farmaceutskih tehničara diljem Europe;
 • Promicati i razvijati profesiju i ulogu farmaceutskih tehničara;
 • Promicati sigurnost pacijenata u kontekstu farmaceutske prakse;
 • Promicati, utjecati i pregovarati o europskim politikama tamo gdje se one odnose na profesiju farmaceutskog tehničara.

 

AEPT-a se namjerava uključiti sljedeće aktivnosti:
 • Provesti istraživanje utemeljeno na dokazima o opsegu prakse i obrazovanja farmaceutskih tehničara;
 • Promicati ekološki sigurne prakse u farmaciji u skladu s europskim zakonodavstvom;
 • Predstaviti i podijeliti inicijative i obrazovanje farmaceutskih tehničara, u skladu s trenutnom praksom;
 • Promicati kontinuirani profesionalni razvoj farmaceutskih tehničara;
 • Surađivati ​​s drugim udrugama, u Europi i svijetu, sa sličnim ciljevima.