Etički kodeks

Elementi kodeksa

 1. Vrijednosti podrazumijevaju široke ideale profesije ljekarništva kojih bi se farmaceutski tehničari morali pridržavati.
 2. Dužnosti su moralne norme koje izvršavaju svoje osnovne vrijednosti pod određenim okolnostima. Značaj dužnosti i vrijednosti presudan je i kada postoje ograničenja što sa sobom nose moralnu težinu.
 3. Različiti elementi sastavni su dio kodeksa da bi pomogli u njegovoj interpretaciji.
 4. Treba/mora u normativnoj su terminologiji kodeksa specifični izrazi. Izraz "treba" izražava moralnu poželjnost, a izraz "mora" dužnost.


Prava i dužnosti

Dužnosti farmaceutskog tehničara temelje se na pravnim i moralnim pravima čovjeka. Farmaceutski tehničari imaju sva prava i moralna prava čovjeka ali i svoja profesionalna. Kodeks je podijeljen prema izvorima dužnosti farmaceutskog tehničara, a to su:

 • zdrav i bolestan čovjek
 • ljekarništvo.


I. Poštivanje potreba i vrijednost čovjeka

Vrijednost

Farmaceutski tehničar vjeruje u slobodu i održavanje života, poštuje osobne potrebe i vrijednosti čovjeka.

Dužnosti

 1. Farmaceutski tehničar mora pomoći svakom čovjeku.
 2. Farmaceutski tehničar mora pomoći i provoditi zdravstvenu zaštitu bez obzira na rasu, vjeru ili ateizam, etničko porijeklo, socijalni status, spol i zdravstveni status ili položaj.

II. Poštivanje prava čovjeka na izbor

Vrijednost

Farmaceutski tehničar poštuje pravo čovjeka na izbor provođenja zdravstvene njege i zaštite.

Dužnosti

 1. Farmaceutski tehničar mora čovjeka savjetovati o dobrim svojstvima lijeka i svim nuspojavama.
 2. Farmaceutski tehničar mora poznavati sve nuspojave biljnog pripravka i sigurnog i dobrog djelovanja.
 3. Farmaceutski tehničar surađuje s čovjekom u okviru svojih ovlasti.

III. Profesionalna tajna

Vrijednost

Farmaceutski tehničar mora čuvati sve podatke o čovjeku koje je dobio tijekom rasprava osobno i pismeno.

Dužnosti

 1. Čuvanje profesionalne tajne za farmaceutskog tehničara je moralna dužnost i zakonska obveza.
 2. Nedopustivo je prepričavanje profesionalne tajne izvan zdravstvenog tima.

IV. Poštivanje i zaštita čovjeka

Vrijednost

Farmaceutski tehničar uspostavlja društveno-profesionalni odnos utemeljen na međusobnom poštivanju i povjerenju.

Dužnosti

 1. Zdravstvena njega i zaštita temelji se na znanju, razumijevanju i snošljivosti s čovjekom kojemu je potrebna pomoć.
 2. Farmaceutski tehničar mora svojim ponašanjem pokazati da poštuje osobnost čovjeka.

V. Praksa, odgoj i obrazovanje farmaceutskih tehničara

Vrijednost

Farmaceutski tehničar podržava kolege, farmaceute i ljekarničku profesiju. Svaki farmaceutski tehničar ima pravo na uvjete u kojima će moći najbolje raditi koristeći svoje znanje.

Dužnosti

 1. Farmaceutski tehničar prihvaća dužnosti u skladu prema znanju.
 2. Uprave ljekarni i drugih ustanova u kojima se zapošljavaju farmaceutski tehničari trebaju biti upoznati s etičkim kodeksom.
 3. Farmaceutski tehničar mora osigurati efikasnu i djelotvornu komunikaciju, upozoravati na pozitivne pristupe i postupke, ali i na moguće pogreške.
 4. Profesori i predavači, mentori-farmaceuti moralno su obavezni davati točne podatke učenicima farmaceutskim tehničarima.

VI. Suradnja u zdravstvenoj zaštiti

Vrijednost

Farmaceutski tehničar prepoznaje rad drugih kolega farmaceutskih tehničara kao doprinos najboljoj zdravstvenoj zaštiti.

Dužnosti

 1. Farmaceutski tehničar radi kao član tima u ljekarničkoj i drugoj jedinici i uspostavlja korektne međuljudske odnose.
 2. U timu farmaceutski tehničar sudjeluje s ukupnim svim svojim znanjem i sposobnostima.
 3. Farmaceutski tehničar treba sudjelovati u planiranju s kolegama i drugim djelatnicima radi osiguranja najbolje zdravstvenu zaštite.

VII. Uvjeti rada i radnog prosotra

Vrijednosti

Uvjeti na radnom mjestu trebaju biti radni i doprinositi pozitivnim stavovima o zdravstvenoj zaštiti.

Dužnosti

 1. Prihvaćajući radno mjesto, farmaceutski tehničar mora sukladno znanju i sposobnostima provoditi zdravstvenu zaštitu prema vrijednostima i dužnostima kodeksa.
 2. Farmaceutski tehničari međusobno surađuju i održavaju skladne društveno-profesionalne odnose, unutar svoje profesije kao i sa suradnicima drugih profesija.
 3. U vezi s etičkom odgovornošću, a radi poboljšanja uvjeta rada prednost ima čovjek.

VIII. Etika

Vrijednost

Farmaceutski tehničari šire prava i interese čovjeka, društva i zajednice. Farmaceutski tehničari razgovaraju o vrijednostima i dužnostima unutar profesije i izvan nje.

Dužnosti

 1. Farmaceutski tehničar treba surađivati, snositi i dijeliti odgovornost sa zdravstvenim djelatnicima i građanima radi osiguranja općezdravstvene pomoći u Republici Hrvatskoj i u međunarodnim razmjerima.
 2. Farmaceutski tehničar mora ustrajati na poštivanju profesionalne etike.
 3. Farmaceutski tehničar je odgovoran prema sebi i profesiji, te mora svojim izgledom i ponašanjem dostojno prezentirati zvanje.

IX. Struktura udruga - Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara (HDFT)

Vrijednost

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara je odgovorno za promicanje i prihvaćanje etičkog ponašanja farmaceutskih tehničara, štiti prava, potrebe i interese čovjeka i farmaceutskih tehničara.

Dužnosti

 1. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara ima statut.
 2. Društvo farmaceutskih tehničara usmjerava aktivnosti na poticanje i osiguranje uvjeta za najbolju zdravstvenu zaštitu.
 3. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara vodi računa o etici farmaceutskih tehničara temeljenoj na reguliranim i dugotrajnim osnovama radi potpore onima koji postupaju s kodeksom.
 4. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara potiče i promovira širenje znanja o etičkom odlučivanju, osobito putem redovitog odgoja i obrazovanja, stalnog usavršavanja i na druge načine.
 5. Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara potiče i promovira profesiju farmaceutskih tehničara u javnosti.