Seminar za farmaseutske tehničare pripravnike (2.-4. travnja 2012.)

26.03.2012.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike

Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit. Seminar se održava u prostorijama Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Masarykova 2, Zagreb.

Zainteresirani pripravnici mogu se javiti najkasnije do 26. ožujka i to :

• u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, Zagreb

• na broj telefona 01/48 72 849

• na fax broj 01/48 72 853.

Prijavljujući se pripravnici će dobiti sve dodatne informacije, program seminara i pisani materijal.