Prijedlog Internih pravila EAPT-e

24.02.2011.

Prijedlog Internih pravila EAPT-e

Nastavljajući sa radom i suradnjom sa udruženjem farmaceutskih tehničara Europe, donosimo prijedlog novog dokumenta pod nazivom Interna pravila. Svaki evenualni komentar i prijedlog možete poslati na mail info@hdft.hr.

PRIJEDLOG INTERNIH PRAVILA