Lijek nije roba

23.02.2017.

Lijek nije roba, a farmaceutski tehničar je zdravstveni stručni radnik - očitovanje Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara

U prilogu očitovanje HDFT-a

Lijek nije roba, a farmaceutski tehničar je zdravstveni stručni radnik - očitovanje Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara