Izvod iz zapisnika III. sjednice Središnjeg odbora

17.03.2013.

ODRŽANA III. SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA HDFT-A U MANDATNOM RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016.

U Jezerčici je 22. i 23. veljače 2013. održana III. sjednica Središnjeg odbora.
Sjednici su prisustvovali: Marija Žužak - predsjednica HDFT-a, Anita Farkaš Marin - tajnica i članovi SO: Paula Barić, Dalibor Božićević, Miroslav Čizmić, Martina Gal, Stjepan Hostić, Anita Kučan, Zejneba Mikulić, Nikola Seršić, Brankica Šunduković, Jasmina Vajdić, Nada Vraneković i Tatjana Živković.
Sjednici nisu prisutni članovi SO: Tomislav Čajo, Svjetlana Jakovac i Marijana Matić.
Ostali prisutni: Nadzorni odbor: Božidar Tomašić - predsjednik, članovi Milka Dimitrišin, Vesna
Kuštrek; Suda časti: Janja Jelić - predsjednica;Savjet SO
Jožef Čebin - predsjednik i Mira Grubišić - član; Izvršni odbor: Štefica Kosovec, Miroslav Momčilović i Zdenka Tomašić.
1. Usvajanje zapisnika II. sjednice Središnjeg odbora HDFT-a
2. Izvješće o radu HDFT-a u 2012. godini i analiza izvršenja preuzetih zadaća na II. sjednici SO, Izvješće Nadzornog odbora o radu HDFT-a u 2012. godini
3. Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu i usvajanje završnog računa
4. Izvješće o radu u Europskom udruženju farmaceutskih tehničara - EAPT
5. Plan rada i financijski plan za 2013. godinu
6. Pripreme za održavanje VII. sabora HDFT-a 7. Rasprava o temama po prijedlogu sudionika
8. Odluke potrebite za redovno funkcioniranje HDFT-a

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. Za zapisničara je izabrana Zdenka Tomašić.

Ad 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik II. sjednice SO.

Ad 2. Podnešen je izvještaj o radu. Rasprava se vodila o VI. saboru i suradnji
sa školama, osnivanju podružnica, radu s državnim tijelima u vezi sa Zakonom o ljekarništvu, otvaranju škola za prekvalifikacije, obraćanju državnim tijelima - bez odgovora, međunarodnoj suradnji EAPT-e. Izvještaj o radu jednoglasno je prihvaćen.
Središnji odbor primio je izvješće NO, u kojem se posebno izdvaja izračun iz kojeg se vidi da prikupljena članarina u podružnicama nije dovoljna za izdavanja časopisa, pozive za predavanja i rad izabranih predstavnika u tijelima društva.

Podružnica uplatila potrošeno =časopis +pozivi+sjednice

Dalmacije 18.170,00 26.855,86 =14.143,50 +2.380,80 +10.331,56

PGI 13.660,00 21.971,48 =10.421,40 +4.433,00 + 7.117,08

Slav. i Baranje 19.230,00 27.390,10 =15.426,90 +1.339,20 +10.624,00

Varaž.-međimur. 10.540,00 15.180,14 = 8.885,70 +1.562,40 + 4.732,44

Zagreba 37.150,00 61.266,36 =31.194,30 +7.052,50 +23.019,56

Ad 3. Materijal o financijama završen je neposredno prije odlaska na sjednicu (blagajna u društvu i knjigovodstvena bilanca) te je tajnica Anita F. M. upozorila i obrazložila razlike između plana i ostvarenog, te upoznala s bilancom koju priprema knjigovodstveni servis.
Prihodna i rashodna strana su ujednačene sredstvima pričuve kao rezultat dobrog vlastitog rada proteklih godina (skupovi).

Ad 4. O međunarodnoj suradnji pisano je redovito u časopisu.

Ad 5. Prihvaćen je plan rada u 2013. koji obuhvaća pripreme za VII. sabor, rad na časopisu Farmaceutski tehničar, održavanju dvaju mini edukativnih skupova, i to - "Centralna priprema antineoplastičnih lijekova",te edukacije za rad s dijabetičarima, kao i predavanja u podružnicama.
Društvo će i ove godine sudjelovati na sastanku EAPT-e na Bledu, skupu HFD-a i skupu farmaceutskih tehničara Slovenije, te kongresu FIP-a u Dublinu.
U dogovoru sa školama organizirat će se prikaz djelovanja društva budućim kolegama.
Nastavit će se prikupljati, obrađivati i objavljivati materijal iz povijesti farmacije.

Ad 6. Počele su završne pripreme za VII. sabor, koji će se održati od 3. do 5. travnja 2014. u Poreču. Kotizacija za sudjelovanje na VII. saboru umanjuje se za 40 % svim redovitim članovima, a to je uplaćena članarina do 30. travnja 2013. (i svih prethodnih dugovanja).

Ad 7. Na osnovi članka 33 Statuta HDFT-a, SO je donio odluku o osnivanju nove podružnice koja se izdvaja iz Podružnice Zagreba pod imenom "Sisačko-moslavačka", a područje djelovanje je Sisačko-moslavačka županija.
Kolege iz slavonsko-baranjske podružnice upoznali su sudionike s problemima članova u vezi s otvaranjem škole za prekvalifikaciju u zvanje farmaceutskog tehničara u Vukovaru.
Kako se prekvalifikacija prvenstveno provodi za zanimanja kojih nema na trži- štu radne snage, što u našem zvanju nije jer su 442 tehničara prijavljena na Zavodu za zapošljavanje, a od toga 157 bez staža, SO će pokrenuti aktivnosti prema HLJK, ministarstvima obrazovanja i zdravlja, Agenciji za obrazovanje odraslih i lokalnoj samoupravi gdje se izvodi prekvalifikacija. Radi što potpunijih spoznaja o stvarnom stanju prikupit će se podaci od svih institucija koje su uključene u proces prekvalifikacije.

Ad 8. U 2013. godini osuvremenit će se WEB stranice društva.
Donesene su odluke o predstavnicima društva na skupovima na kojima će se
sudjelovati, a to su: Marija Žužak, Anita Kučan, Zejneba Mikulić, Vesna Kušter, Svjetlana Jakovac i Jasmina Vajdić.
Članarina se ne mijenja i iznosi: zaposleni članovi 160,00 kn, umirovljeni članovi 60,00 kn, nezaposleni članovi i učenici završnog razreda 20,00 kn , upisnina 30,00 kn., te članovi stariji od 70 godina ne plaćaju članarinu.
Naknada za osobni automobil i visina dnevnice se ne mijenjaju, a realiziraju se na osnovi Odluke o raspodjeli financijskim sredstvima u HDFT-u.
Sve odluke donesene su jednoglasno.