Seminar za pripravnike farmaceutske tehničare, 7-9 2015

07.12.2015.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike, od 7. do 9. 2015. godine

 

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO organizira:

SEMINAR ZA PRIPRAVNIKE MAGISTRE FARMACIJE, 7 - 10. prosinca 2015.*
SEMINAR ZA PRIPRAVNIKE FARMACEUTSKE TEHNIČARE, 7- 9. prosinca 2015.*
Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit.
Seminar se održava u prostorijama HFD-a, Masarykova   2, Zagreb.
Zainteresirani pripravnici mogu se prijaviti najkasnije do 25. studenog 2015. u poslovnici HFD-a, Masarykova 2, Zagreb, tel. 01/48 72 849, fax: 01/48 72 853,
e-mail: office1@farmaceut.org  gdje će dobiti dodatne informacije, program seminara i
pisani materijal.

*Seminar će se održati ako se prijavi dovoljan broj zainteresiranih.