Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike od 4. do 6. studenog 2013. god.

04.11.2013.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike od 4. do 6. studenog 2013. god.

Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit. Seminar se održava u prostorijama Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Masarykova 2, Zagreb.

Zainteresirani pripravnici mogu se javiti najkasnije do 28. listopada i to :

u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, Zagreb
na broj telefona 01/48 72 849
na fax broj 01/48 72 853

Prijavljujući se pripravnici će dobiti sve dodatne informacije, program seminara i pisani materijal.