Predavanje za farmaceutske tehničare pripravnike

15.10.2014.

Predavanje za pripravnike farmaceutske tehničare

Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit. Seminar se održava u prostorijama Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Masarykova 2, Zagreb.

Seminar se održava od 24. do 26. studenoga 2014.god.

Zainteresirani pripravnici mogu se javiti najkasnije do 15. studenoga 2014. god. i to :

•u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, Zagreb
•na broj telefona 01/48 72 849
•na fax broj 01/48 72 853
•na e-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr

Prijavljujući se pripravnici će dobiti sve dodatne informacije, program seminara i pisani materijal.