50 godina HDFT-a

 

Pedeset nam je godina tek.......

slika

Neki od osnivača društva - Veljko, Marija, Lenko i Magdalena

Godina 2006. je jubilarna godina Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara u kojoj HDFT obilježava 50 godina neprekidnog rada i djelovanja.

Središnja proslava tog jubileja održana je u Puli od 24. do 26. ožujka 2006. godine Svečanim saborom HDFT-a, pod visokim prokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića, a supokrovitelj je bilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

O tome događaju doznajte opširnije...

U toj prigodi HDFT se s dužnim poštovanjem prisjeća svih generacija farmaceutskih tehničara koji su tijekom tih 50 godina bili članovi, a osobito smo zahvalni onom najaktivnijem dijelu koji je svojim dobrovoljnim aktivnim djelovanjem omogućio da društvo čitavih 50 godina uspješno razvija svoje temeljne aktivnosti:

 • stalno stručno osposobljavanje farmaceutskih tehničara
 • neprekidno zalaganje za dostojanstven status farmaceutskih tehničara u okviru farmaceutske struke kakav im pripada kao stručnim zdravstvenim djelatnicima srednje stručne spreme

Članovi Inicijativnog odbora koji su pripremili Osnivačku skupštinu društva koja je održana 25. ožujka 1956. godine u poduzeću MEDIKA:

Branka Antolić
Ivan Antolić
Antun Babić
Marijan Bajsić
Veronika Bobek
Ružica Cetinić
Mladen Forko
Darinka Franolić
Zvonimir Franjčec
Ivo Gregorić
Gordana Kraš
Mirko Marković
Rudolf Marotti
Eduard Matijaca
Ivan Merkaš
Drago Pavošević
Magdalena Pećarina
Stjepan Pekanović
Marija Petrin
Ivo Poropat
Zvonko Rihter
Veljko Roić
Zdravka Roth
Lenko Ružić
Andrija Srša
Ivan Stančić
Petar Stanetti
Miroslav Svoren
Anton Turniški

Osim osnivača društva svojim aktivnim doprinosom ostvarenju njegovih ciljeva u proteklih 50 godina osobito su sudjelovali:

 •   u podružnici Zagreb:

Vesna Anić
Biserka Antić
Vesna Beifuss
Marija Billege
Mira Bolfan
Verica Božić
Slavica Cagarić
Silva Cvek
Jožef Čebin
Ružica Domin
Dinko Dujmović
Anita Farkaš Marin
Darinka Franolić
Mira Grubišić
Vera Hanžić
Janja Jelić
Srećko Jozić

Aleksandra Klarić
Štefica Kosovec
Andrina Kormoš
Branka Kričej
Tomislav Kulić
Ante Kursar
Dubravka Levi
Alenka Lubina
Helena Matković
Nevenka Mikočević
Milorad Milošević
Marcela Milovac
Miroslav Momčilović
Vlado Moslavac
Milka Pecija
Zlata Raković
Dorica Rebić
Nikola Seršić
Sanja Schiller
Josip Šimić
Stanka Škarupka
Milan Šoić
Vera Šoštarić
Branko Šprajc
Hermina Šprajc
Anica Tomasović
Božidar Tomašić
Nada Vraneković
Ana Vučković
Branko Zaplatić
Stjepan Žganjer
Zlata Živanović
Marija Žužak
 •  u podružnici Slavonija i Baranja:
Slavica Belošević
Zorica Eror
Vesna Francuz
Kaja Huremović
Adam Ilić
Snježana Kruljac
Danica Lukačić
Boro Novaković
Ljudmila Prosen
Marin Radičev
Miroslav Radić
Ladislav Virag
 •  u podružnici Dalmacija:
Janko Belan
Velimir Cota
Milena Kursar
Sloven Majstrović
Drago Močan
Željana Musulin
Mirjana Palac
Nada Parać
Rade Pupavac
Lori Sinovčić
 •  u podružnici Primorsko-goranska i Istarska:
Marija Alkier
Milorad Blagojević
Antonija Briški
Boris Crnković
Milka Dimitrišin
Marija Đula
Zlata Gržinčić Stupar
Svjetlana Komazec Jakovac
Nedeljka Kuzmanović
Branka Minić
Damir Horth
Ismet Osmanagić
Davor Ratković
Branka Šunduković

 

OSNIVANJE I RAZVITAK

slika

jedina sačuvana fotografija s osnivačke skupštine 25.3.1956.

Osnivačka skupština društva održana je 25. ožujka 1956. godine u poduzeću MEDIKA, u Jukićevoj ulici, u Zagrebu. Skupštini je nazočilo 96 farmaceutskih tehničara i 9 gostiju. Tom prigodom prihvaćen je Program rada društva i izabran Upravni odbor, a za prvog predsjednika izabran je Drago Pavošević.

Iako farmaceutski tehničari Hrvatske organizirano djeluju od 1952. godine, ovaj datum smatra se početkom samostalnog organiziranog djelovanja farmaceutskih tehničara u Hrvatskoj, a priča o farmaceutskim tehničarima počinje znatno ranije.

Već prije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj su postojale trgovine drogerijama u kojima je bila ponuda slična kao u današnjim biljnim drogerijama do različitih kemikalija za tehničke i druge namjene. Takve trgovine zvale su se drogerije, a zaposlenici u njima - drogeristi. Za razliku od ostalih trgovina opće namjene, drogerije su pružale višu razinu usluge, a drogeristi s višom općom i stručnom naobrazbom su u odnosu na ostale trgovce uživali veći društveni ugled. Farmaceutski tehničari, u smislu kako ih danas poznajemo, razvili su se upravo iz takvih kadrova. O tome svjedoči i činjenica da su prvi učenici farmaceutskih škola bili upravo drogeristi.

slika

Diploma iz 1949. godine

Tijekom Drugog svjetskog rata preciznije se definirala potreba za farmaceutskim tehničarima. U oružanom otporu koji je hrvatski narod pružao agresiji fašističkih sila bilo je potrebno osigurati logističku i medicinsku potporu. Za tu se namjenu, zbog nedostatka odgovarajućeg stručnog osoblja, najprije u Lici, potom na otoku Visu, osposobljava osoblje za pružanje prve medicinske pomoći i za , te opskrbu lijekovima i tako je, zapravo, počela djelatnost farmaceutskih tehničara.

Nakon Drugog svjetskog rata velika je potreba za zdravstvenim osobljem. Takvo stanje, te tijekom rata stečene spoznaje da bi velik dio stručno-tehničkih poslova u zdravstvenoj djelatnosti mogli obavljati izučeni tehničari, uvjetuje otvaranje srednjih škola zdravstvenih struka.

Prva škola za farmaceutske pomoćnike (kasnije: tehničare) otvorena je 1947. godine u Zagrebu. Školovanje je trajalo dvije godine, a polaznici su bili bivši drogeristi ili osobe koje su završile odgovarajući tečaj tijekom Drugog svjetskog rata. Već iduće godine školovanje se produljuje na tri, a od 1949. i na četiri godine, koliko traje i danas.

USMERAH

slika

Knjiga članova USMERAH

Stalno povećanje broja zdravstvenih djelatnika obrazovanih na razini srednje stručne spreme u tom vremenu uvjetuje potrebu za njihovim zajedničkim i organiziranim djelovanjem putem udruženja. Tako zdravstveni radnici srednje stručne spreme osnivaju svoje stručno udruženje - Udruženje srednje medicinskih radnika Hrvatske (USMERAH). Ubrzo se pokazalo da specifičnosti svih stručnih profila udruženih u USMERAH nije moguće rješavati kroz organizacijsku formu USMERAH-a te su se unutar udruženja osnivale sekcije pojedinih struka. Sekcija farmaceutskih pomoćnika utemeljena je 23. studenoga 1952. godine.

 

OSNIVANJE SAMOSTALNOG DRUŠTVA

Iako je kao sekcija imala nešto slobodnije uvjete za djelovanje, njezini su članovi uskoro zaključili da ta forma organizacije unutar USMERAH-a ne daje dovoljno mogućnosti za nesmetan samostalan razvitak te na 2. skupštini Sekcije 1955. godine donose odluku o istupanju iz USMERAH-a i pripremanju osnivačke skupštine samostalnog Društva farmaceutskih tehničara Hrvatske, koja je održana 25. ožujka 1956. godine. Taj se datum smatra početkom organiziranog samostalnog rada farmaceutskih tehničara u Hrvatskoj.

Radi boljeg operativnog djelovanja društvo je formiralo svoje Podružnice u Osijeku, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Splitu, Rijeci, Puli i Zagrebu i tako je djelovalo do sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

REGIONALNA UDRUŽENJA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

Tijekom vremena, sve veća aktivnost društva i sve veći broj članova, uvjetovali su ponovnu reorganizaciju. Tražila se nova organizacijska forma i sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća (od 1974. do 1977. godine) pronađena je u osnivanju regionalnih udruženja farmaceutskih tehničara. Utemeljena su udruženja farmaceutskih tehničara Dalmacije, Zagreba, Slavonije i Baranje i Primorsko-goransko-istarske regije, što se odvijalo pod utjecajem tadašnjeg Zakona o udruženom radu i Zakona o udruženjima građana prema kojem su se podružnice morale registrirati kao samostalne pravne osobe, dok su zajedničke interese trebale ostvarivati kroz savez. U tom smislu, ta su se regionalna udruženja 23. svibnja 1975. godine u Supetru na Braču ujedinila u Savez udruženja farmaceutskih tehničara Hrvatske (SUFTH), sa sjedištem u Zagrebu.

U takvom organizacijskom ustroju savez je djelovao do demokratskih promjena i utemeljenja samostalne hrvatske države.

HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

U procesu osamostaljivanja naše države u ratnim okolnostima bilo je potrebno održati i nastaviti djelovanje farmaceutskih tehničara. Tek smirivanjem ratnih djelovanja, u drugoj polovini 1992. godine, Društvo je nastavilo s uobičajenim djelovanjem. Novonastala situacija uzrokovala je raspuštanje još uvijek legalnih regionalnih udruženja, s time da su sva prava i obveze preneseni na savez, s ciljem da se osnuje nova organizacija.

Na skupštini održanoj 12. prosinca 1992. godine u Zagrebu donesena je odluka o prestanku postojanja saveza jer su ugašena regionalna udruženja, a ponovno se utemeljuje jedinstveno društvo za cijeli teritorij države pod imenom Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara. Prvi zadatak bio je ponovno evidentiranje članstva u samostalnoj državi, obzirom da su ratna događanja uvjetovala velika preseljenja stanovništva i novu situaciju u članstvu. Od tada društvo djeluje kao jedinstvena organizacija s podružnicama u Zagrebu (Podružnica Zagreb), Splitu (Podružnica Dalmacija), Rijeci (Podružnica Primorsko-goransko-istarska) i Osijeku (Podružnica Slavonija i Baranja).

DJELATNOST

Već na osnivačkoj skupštini društva, 25. ožujka 1956. utvrđene su temeljne odrednice djelovanja koje društvo treba ostvarivati:

 • učlanjenje u društvo svih farmaceutskih pomoćnika u Narodnoj Republici Hrvatskoj
 • evidentiranje svih farmaceutskih pomoćnika i vođenje evidencije o njihovom kretanju u poslu
 • surađivati i pomagati u rješavanju pitanja zdravstvene i posebno farmaceutske službe
 • surađivati s ostalim društvima koja imaju slične ciljeve
 • izdavanje samostalnog stručnog časopisa ili dobivanje rubrike u "Farmaceutskom glasniku"
 • rad na stručnom osposobljavanju farmaceutskih pomoćnika putem predavanja, tečajeva i seminara
 • rad na promjeni naziva zvanja farmaceutskog pomoćnika u drugi prikladniji naziv
 • sudjelovanje u određivanju zakonske odgovornosti za rad farmaceutskih pomoćnika
 • predlaganje Farmaceutskom društvu Hrvatske zajedničko rješavanje pitanja struke kada se odnosi na farmaceutske pomoćnike

U osnovi te odrednice vrijede i danas.

slika

naslovna stranica Biltena

Temeljni zadatak društva - stalno stručno usavršavanje farmaceutskih tehničara - uspješno se provodi svih proteklih 50 godina putem stručnih predavanja, stručnih skupova i simpozija. Osim toga, kroz čitavo razdoblje djelovanja društvo izdaje svoj stručni časopis u kojem se, osim informacija iz rada društva, objavljuju i stručni članci iz raznih područja farmaceutske struke.

Stalno zalaganje za status i odgovarajuću ulogu farmaceutskih tehničara u ljekarničkoj djelatnosti čini drugi temeljni zadatak društva. Već na prvoj skupštini ukazana je potreba za zvanjem farmaceutskog tehničara, no konzervativni dio struke to nije prihvatio s oduševljenjem, neopravdano strahujući od konkurencije. Kamen spoticanja od tog vremena do danas je područje rada farmaceutskih tehničara. Rješavanju tog pitanja društvo pridaje veliko značenje. Jedan od važnih dokumenata koji ima neposredno značenje za djelokrug rada farmaceutskih tehničara jest "Program staža i polaganja stručnog ispita za farmaceutske tehničare" koji je predložilo Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, a resorno ministarstvo prihvatilo uz manje izmjene i dopune. Po tom programu se i danas obavlja pripravnički staž. U ovih 50 godina nije održan ni jedan veći skup društva, a da se nije raspravljalo o mjestu i ulozi farmaceutskih tehničara u zdravstvu, a posebno u ljekarništvu. Štoviše, cijeli stručni skup održan u povodu 40. obljetnice djelovanja društva bio je posvećen upravo toj temi, a i na stručnom skupu uz 50. obljetnicu djelovanja društva razgovaralo se o tim najznačajnijim pitanjima za farmaceutske tehničare.

slika

Naslovna stranica FT

Dobar dio aktivnosti društvo usmjerava redovitom školovanju farmaceutskih tehničara suradnjom sa srednjim školama koje obrazuju farmaceutske tehničare. Prva takva škola osnovana je u listopadu 1947. godine u Zagrebu (danas djeluje u sastavu Zdravstvenog učilišta u Zagrebu). Sve do značajne promjene u zakonodavstvu 1993. godine, predstavnici HDFT-a bili su stalni članovi Savjeta škole, a njihove primjedbe i prijedlozi uvažavani su pri donošenju nastavnih planova i programa za program školovanja farmaceutskih tehničara. Danas nažalost više nismo u tako dobroj situaciji i nemamo izravan utjecaj na sadržaj nastavnih planova, ali razmjenjujemo obavijesti i spoznaje i koristimo svaku prigodu da školama predlažemo nova rješenja koja idu u korak s vremenom i aktualnim potrebama struke.