Predavanje u Sisku 24.11.2022.

08.11.2022.

Predavanje u Sisku 24.11.2022.

Nakon predavanja održati će se izbori za članove Skupštine HDFT-a i tajnika Sisačko-moslavačke podružnice.

Predavanje u Sisku 24.11.2022.

Nakon predavanja održati će se izbori za članove Skupštine HDFT-a i tajnika Sisačko-moslavačke podružnice.