Događanja

Predavanje u Sisku, 19.11.2015.

19.11.2015.

Predavanje u suradnji s tvrtkom MILSING d.o.o.

Predavanje u Splitu, 12.11.2015.

12.11.2015.

Predavanje u Zagrebu, 12.11.2015.

12.11.2015.

Predavanje u suradnji s tvrtkom  MILSING d.o.o

Predavanje u Osijeku, 8.5.2015.

08.05.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Splitu, 6.5.2015

06.05.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 6.5.2015.

06.05.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 13.5.2015.

05.05.2015.

Predavanje u Splitu, 19.5.2015

01.05.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Splitu, 27.4.2015.

27.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pharmas d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 23.4.2015

23.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.