Događanja

Predavanje u Splitu, 14.3.2016.

14.03.2016.

Predavanje u suradnji s tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 4.3.2016.

04.03.2016.

Stručno usavršavanje za farmaceutske tehničare - Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi

Predavanje u Zagrebu 25.2.2016.

25.02.2016.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Krka Farma d.o.o.

Predavanje u Splitu 22.2.2016.

22.02.2016.

Predavanje u surdnji s tvrtkom Apipharma d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 18.2.2016.

18.02.2016.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Krka-farma d.o.o.

Predavanje u Sisku, 11.2.2016.

11.02.2016.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 10. i 11. 02.2016.

10.02.2016.

Predavanje u suradnji s tvrtkom Alpen Pharma d.o.o

Predavanje u Rijeci, Puli 6.1.2016.

06.01.2016.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Seminar za pripravnike farmaceutske tehničare, 7.-9. 12. 2015

07.12.2015.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike, od 7. do 9. 2015. godine

 

Predavanje u Splitu, 25.11.2015.

25.11.2015.

Predavanje u suradnji s tvrtkom MILSING d.o.o.