Događanja

Predavanje u Zagrebu 05. 05. 2010.

05.05.2010.

Predavanje u Zagrebu u surdnji sa tvrtkom JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Predavanje u Splitu 27. 04. 2010.

24.04.2010.

Predavanje u Splitu u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Puli 26. 03. 2010.

26.03.2010.

Predavanje u Puli u suradnji sa tvrtkom Albidus d.o.o.

Predavanje u Splitu 11. 03. 2010

11.03.2010.

Predavanje u Splitu u suradnji sa tvrtkom Albidus d.o.o.

SEMINAR ZA FARMACEUTSKE TEHNIČARE - PRIPRAVNIKE

08.03.2010.

Seminar za pripremu za polaganje stručnog ispita

Predavanje u Rijeci 25.02.2010.

25.02.2010.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Nycomed

Predavanje u Zagrebu 18.02.2010.

18.02.2010.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje Pula 05.02.2010.

05.02.2010.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje Rijeka, 03. 12. 2009.

03.12.2009.

Predavanje u Rijeci u suradnji sa tvrtkom Albidus d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 01. 12. 2009.g.

01.12.2009.

Stručno predavanje u suradnji s tvrtkom Lek