Događanja

Predavanje Zadar, 21. 2. 2011.

21.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Daruvar, 18.2.2011.

18.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Zabok, 17.2.2011

17.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Pula, 15. 2.2011.

15.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Splitu, 10.02.2011.

10.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin - Chemie Menarini, Hrvatska d.o.o.

Predavanje u Vinkovcima, 04.02.2011.

04.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Karlovcu, 03.02.2011.

03.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Sisku, 01.02.2011.

01.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Bjelovaru, 31. 01.2011

31.01.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Čakovcu, 27. siječnja 2011

27.01.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.