Događanja

Predavanje u Splitu, 13. 10. 2011.

10.10.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pliva d.o.o.

Predavanje u Puli, 21. 7. 2011.

19.07.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer HealthCare

Predavanje u Puli, 18. 5. 2011.

18.05.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Stoma Medical d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 05.5.2011.

05.05.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Abbott Laboratories d.o.o.

Predavanje u Splitu, 28.4.2011.

28.04.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Adriatic BST d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 19.4.2011.

19.04.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Jadran Galenski Laboratorij d.d. Rijeka

Predavanje u Splitu, 07.4.2011.

20.03.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian d.o.o.

Predavanje Varaždin, 15.3.2011.

15.03.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 10.3.2011.

10.03.2011.

Predavanje u sradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 1.3.2011.

01.03.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.