Događanja

Predavanje u Zagrebu, 07.2.2012.

07.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Farmex d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 06.2.2012.

06.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian d.o.o.

Predavanje u Puli, 03.2.2012

03.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Preavanje u Rijeci, 02.2.2012

02.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Osijeku 08.12.2011.

08.12.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 01.12.2011.

01.12.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Adriatic BST d.o.o.

Predavanje u Puli, 22.11.2011.

11.11.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje u Splitu 10. 11. 2011.

10.11.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Ewopharma d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 03.11.2011.

03.11.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Ewopharma d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 03.11.2011.

03.11.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.