Događanja

Predavanje u Osijeku, 4.11.2014.

29.10.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Krka-farma d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 24.10.2014.

24.10.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Lenis Pharm.d.o.o.

Predavanje u Puli, 23.10.2014

23.10.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Lenis Pharm d.o.o.

Predavanje u Sisku, 22.10.2014.

22.10.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 22.10.2014.

22.10.2014.

Predavanje u suradnji Lenis Pharm d.o.o.

Predavanje u Splitu, 6.11.2014.

16.10.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin Chemie Menarini d.o.o.

Predavanje za farmaceutske tehničare pripravnike

15.10.2014.

Predavanje za pripravnike farmaceutske tehničare

Predavanje u Splitu, 25.9.2014.

25.09.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Čakovcu, 24.9.2014.

24.09.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Lenis Pharm d.o.o.

Predavanje u Koprivnici, 23.9.2014.

23.09.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Lenis Pharm d.o.o.