Događanja

Predavanje u Sisku 18.2.2015.

18.02.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin Chemie Menarini d.o.o.

Predavanje u Splitu, 6.2.2014.

20.01.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Albidus d.o.o.

Predavanje u Sisku 1.12.2014.

10.12.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin Chemie Menarini d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 10.12.2014.

10.12.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Puli 5.12.2014.

05.12.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Sisku, 2.12.2014.

02.12.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 26.11.2014.

26.11.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Slavonskom Brodu, 20.11.2014

20.11.2014.

Predavanje u suradjni sa tvrtkom SCA d.o.o.

Predavanje u Sisku, 19.11.2014.

19.11.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Zadru, 11.11.2014.

11.11.2014.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.