Događanja

Predavanje u Zagrebu, 22.4.2015.

22.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Splitu, 21.4.2015

21.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Sisku, 16.4.2015.

16.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 29.4.2015.

14.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Puli, 24.4.2015.

14.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 26.03.2015

26.03.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 12.03.2015

12.03.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Splitu 28.02.2015.

28.02.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bauerfeind d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 25.2.2015.

25.02.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 19.02.2015.

19.02.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.