Predavanje i izborni sastanak u Splitu, 31.3.2016.

31.03.2016.

Predavanje u suradnji s tvrtkom Ewopharma d.o.o.

Nastavljajući program stalnog stručnog usavršavanja HDFT – podružnica  DALMACIJA organizira stručno - promotivno predavanje u suradnji s tvrtkom Ewopharma d.o.o..

 Predavanje će se održati u četvrtak 31. ožujka 2016. u 20.15 sati, Zdravstvena škola - Split, Šoltanska 15, Split
                         

Teme predavanja:  Femarelle-biljni lijek za pomoć ženama u menopauzi
                              Biogaia-probiotik od prvog dana života

Predavač : Tonči Kaliterna,dipl.ing.bioteh.
  
U toku predavanja održat ćemo izbore za Skupštinu Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara podružnice  Dalmacija. Biramo predsjednika podružnice i  tajnika podružnice, te delegata za Skupštinu (4), predlažemo kandidata za Središnji odbor (2), člana Suda časti (1), člana Nadzornog odbora (1) i člana Uredništva časopisa (1).

Nakon predavanja slijedi domjenak .

Molim potvrdu dolaska na e-mail: dalmacija@hdft.hr