Događanja

Predavanje u Splitu, 19.5.2015

01.05.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Splitu, 27.4.2015.

27.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pharmas d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 23.4.2015

23.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 22.4.2015.

22.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Splitu, 21.4.2015

21.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Sisku, 16.4.2015.

16.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 29.4.2015.

14.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Puli, 24.4.2015.

14.04.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 26.03.2015

26.03.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 12.03.2015

12.03.2015.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Oktal Pharma d.o.o.