Događanja

Predavanje u Osijeku

27.03.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Medis Adria

Predavanje u Varždinu

25.03.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Medis Adria

Predavanje u Dubrovniku

25.03.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Paul Hartmann