Događanja

Predavanje u Rijeci 3. lipnja

03.06.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Medis Adria d.o.o.

Predavanje u Karlovcu

26.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Lek

Predavanje u Puli, 15.05.2009

15.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian

Predavanje u Rijeci

14.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian

Predavanje u Krapini

12.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Lek

Predavanje u Splitu

06.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin-Chemie Menarini

Predavanje u Sisku

05.05.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Lek

Predavanje u Puli

02.04.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa Ligom protiv raka

Predavanje u Zagrebu

01.04.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Medis Adria

Predavanje u Splitu

31.03.2009.

Stručno predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian