Događanja

Predavanje u Sisku, 01.02.2011.

01.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Bjelovaru, 31. 01.2011

31.01.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Čakovcu, 27. siječnja 2011

27.01.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 14.12.2010.

14.12.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Zagrebu 09.12.2010.

09.12.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Agram89 d.o.o.

Predavanje u Splitu 06.12.2010

06.12.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pip d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 02.12.2010

02.12.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pip d.o.o.

Predavanje u Puli, 03.12.2010.

23.11.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Osijeku, 25.11.2010.

23.11.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pip d.o.o.

Predavanje Slavonski Brod, 12.11.2010.

12.11.2010.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salveo d.o.o.