Događanja

Predavanje Varaždin, 15.3.2011.

15.03.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 10.3.2011.

10.03.2011.

Predavanje u sradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 1.3.2011.

01.03.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.

Predavanje Zadar, 21. 2. 2011.

21.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Daruvar, 18.2.2011.

18.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Zabok, 17.2.2011

17.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje Pula, 15. 2.2011.

15.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Splitu, 10.02.2011.

10.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin - Chemie Menarini, Hrvatska d.o.o.

Predavanje u Vinkovcima, 04.02.2011.

04.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.

Predavanje u Karlovcu, 03.02.2011.

03.02.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom PIP d.o.o.