Događanja

Predavanje u Sisku, 21.11.2017

21.11.2017.

Predavanje u Sisku u suradnji s tvrtkom Krka -farma d.o.o..

Predavanje u Karlovcu, 24.10.2017

24.10.2017.

Stručno-promotivni predavanje u Karlovcu u suradnji s tvrtkom SALVEO d.o.o.

predavanje u Varaždinu, 17.10.2017

17.10.2017.

Predavanje u suradnji s tvrtkom Krka -farma d.o.o..

Predavanje u Rijeci, 12.10.2017

12.10.2017.

Stručno - promtivno predavanje u suradnji s tvrtkom BAYER d.o.o..

Predavanje u Osijeku, 6.10.2017.

06.10.2017.

Predavanje u u suradnji s tvrtkom SANDOZ d.o.o

Predavanje u Zagrebu, 8.6.2017-ODGOĐENO

08.06.2017.

Promotivno predavanje u suradnji s tvrtkom Nemec Pharmacia d.o.o. - ODGOĐENO

Predavanje u Rijeci, 1.6.2017

01.06.2017.

Stručni skup u suradnji s tvrtkom ALMAGEA d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 31.5.2017

31.05.2017.

Predavanje u suradnji s tvrtkom Ewopharma d.o.o..

Predavanje u Zagrebu, 25.5.2017

25.05.2017.

Predavanje u suradnji s tvrtkom BAYER d.o.o..

Predavanje u Osijeku, 19.5.2017

19.05.2017.

Predavanje u suradnji s tvrtkom  BAYER d.o.o.