Događanja

Predavanje u Puli,2.3.2012.

02.03.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Stoma Medical d.o.o.

Predavanje u Splitu, 21.2.2012.

21.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Milsing d.o.o.

Predavanje u Rijeci, 15.2.2012.

15.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin - Chemie Menarini

Predavanje u Zagrebu, 07.2.2012.

07.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Farmex d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 06.2.2012.

06.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Encian d.o.o.

Predavanje u Puli, 03.2.2012

03.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Preavanje u Rijeci, 02.2.2012

02.02.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Osijeku 08.12.2011.

08.12.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 01.12.2011.

01.12.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Adriatic BST d.o.o.

Predavanje u Puli, 22.11.2011.

11.11.2011.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Salvus d.o.o.