Događanja

Ponuda za posao - farmaceutski tehničar

04.03.2013.

Ponuda posla - farmaceutski tehničar

Predavanje u Splitu, 1.3.2013.

01.03.2013.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Albidus d.o.o.

Predavanje u Varaždinu, 28.2.2013.

28.02.2013.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Ewopharma d.o.o.

Predavenje u Sisku, 13.2.2013.

13.02.2013.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Pharmatheka consult d.o.o.

Predavanje u Zagrebu, 13.12.2012.

13.12.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Medis Adria d.o.o.

Predavanje u Puli, 12.12.2012.

12.12.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Bayer d.o.o.

Predavanje, Čakovec, 11.12.2012.

11.12.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Krka d.d.

Predavanje u Slavonskom Brodu, 6.12.2012.

06.12.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Sandoz d.o.o.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravnike od 3. do 6. prosinca

03.12.2012.

Seminar za farmaceutske tehničare pripravinike od 3. - 6. prosinca

Predavanje u Puli 27.11.2012

27.11.2012.

Predavanje u suradnji sa tvrtkom Berlin Chemie Menarini